Yi-Chung Huang (piano)

Pieces performed

Performances

  • 30/03/2024 Yi-Chung Huang (piano)
    Klavierhaus, New York, NY, USA
    • 20 Piano Sonata No. 1
  • 31/03/2024 Yi-Chung Huang (piano)
    Klavierhaus, New York, NY, USA
    • 50 Opus Clavicembalisticum [i,ii]